VE Day 75 Live from The Royal Albert Hall (12A)

DANGOSIAD WEDI CANSLO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod dyddiad VE Day 75 Live from The Royal Albert Hall (12A) ar 20fed Medi 2020 wedi ei chanslo.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

VE Day 75 Live from The Royal Albert Hall 

With the Daily Mail

75 mlynedd yn union ers i’r Prif Weinidog Winston Churchill gyhoeddi diwedd yr Ail Ryfel Byd, bydd y Gerddorfa Gyngerdd Ffilharmonig Frenhinol ynghyd â gwesteion arbennig yn uno’r genedl ar gyfer noson ysbrydoledig a gwladgarol.

Bydd cynulleidfaoedd yn mwynhau cerddoriaeth gyffrous ac emosiynol gan rai o gyfansoddwyr mwyaf Prydain - o Nimrod gan Elgar i Spitfire Prelude & Fugue gan Walton, Planet Suite o waith Holst i Battle Of Britain Theme gan Ron Goodwin a llawer mwy. Bydd Cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd hefyd yn ymddangos ar y llwyfan.

£15

Browse more shows tagged with: