WORLD IN ART: RAPHAEL THE LORD OF THE ARTS

Raphael - the Lord of the Arts yw’r addasiad ffilm cyntaf am fywyd a gwaith un o arlunwyr enwocaf y byd, Raphael Sanzio. Bu farw’n ifanc, ond eto llwyddodd i adael ei farc annileadwy ar y byd artistig. Mewn dialog cytbwys rhwng ailadeiladu hanesyddol a sylwebaeth arbenigwyr, mae’r ffilm yn olrhain cyfnodau mwyaf arwyddocaol ei fywyd. Wedi ei gosod mewn 20 lleoliad, gan gynnwys am y tro cyntaf Logge y Fatican ac ystafelloedd Cardinal Bibbiena yn y Palas Apostolaidd - archwilia’r ffilm mwy na 30 o’i weithiau celf.

£10 (£9)
Amser rhedeg 90 muned

Browse more shows tagged with: