Abbey Shakespeare Players: Macbeth

gan William Shakespeare

Mae’r cadlywydd ffyddlon Macbeth yn cael ei feddiannu gan uchelgais ar ôl i dri ffigwr dirgel ddweud wrtho y bydd yn Frenin ar yr Alban. Mae ei wraig greulon yn ei annog ar drywydd gwaedlyd i gyrraedd yr hyn mae’r ddau ohonynt yn credu yw ei dynged.

Ond mae’r broffwydoliaeth yn cuddio gwirionedd tywyll, ac mae Macbeth yn dechrau llywio ei gwymp ei hun.

Blood will have blood.

Stones have been known to move and trees to speak;

Augurs and understood relations have

By maggot-pies and choughs, and rooks brought forth

The secret’st man of blood.

Gyda cherddoriaeth fyw wedi ei chyfansoddi’n arbennig yn gyfeiliant, ac wedi ei chyflwyno yn lleoliad hudol Abaty Llandudoch, y ddrama wefreiddiol, sionc hon gan Shakespeare fydd 32ain cynhyrchiad blynyddol yr Abbey Shakespeare Players.

Bydd tocynnau ar gael wrth y drws. Cynhyrchiad awyr agored yw hwn, felly gwisgwch yn gynnes. Os bydd yn bwrw glaw yn drwm, byddwn yn perfformio mewn lleoliad o dan do.

£10 (£8)

Browse more shows tagged with: