Andy Parsons: Healing The Nation

Mae BORIS JOHNSON yn cymryd lle Theresa May fel Prif Weinidog. Sioe yn cael ei HAIL-YSGRIFENNU.

Mae ETHOLIAD CYFFREDINOL 2019 yn digwydd. Sioe yn cael ei HAIL-YSGRIFENNU eto.

COVID-19 yn cyrraedd - Sioe yn cael ei HAIL-YSGRIFENNU am y trydydd gwaith.

Felly mae TAITH HEALING THE NATION 2019/2020 wedi dod yn DAITH HEALING THE NATION 2019/2020/2021, ac wrth i'r daith fynd yn ei blaen, bu llai a llai o iacháu a mwy a mwy o'r gwrthwyneb. Rhaid cyfaddef, gallwn fod wedi newid y teitl ond roedd yn dal i ymddangos yn rhyfedd o briodol - ac mae rhai o’r gigs wedi cael eu haildrefnu felly byddai’n peri dryswch i ddeiliaid tocynnau presennol pe bai’r tocyn yn nodi “HEALING THE NATION” ond bellach enw’r sioe oedd “MY LIFE IN BALLET ”.

Felly, mae gennym DAITH HEALING THE NATION 2019/2020 sydd wedi ei hailysgrifennu dro ar ôl tro ac sydd bellach yn cael ei HESTYN I 2021, nid cymaint oherwydd GALW MAWR ond mwy o ddiffyg LLEOLIADAU SYDD AR AGOR. A gyda PHWERAU IACHÁU NEGYDDOL.  Ac eto, y fersiwn ddiweddaraf, newydd hon o'r sioe yw fy FFEFRYN hyd yn hyn.

£15

14+

A consistently strong exposer of bullsh*t and a plain-speaking truth-teller through his entire career
THE GUARDIAN
Potent live performer…can nail a nonsense with beautiful economy of words
THE TIMES
Yn addas ar gyfer oed 14+

Browse more shows tagged with: