Ballet Theatre UK: The Little Mermaid

Ymunwch â Ballet Theatre UK ar gyfer yr ailwampiad o stori hoffus Hans Christian Andersen, sef Y Little Mermaid, sy’n syrthio mewn cariad â Thywysog dynol ac sy’n rhoi’r gorau i’r cwbl er mwyn ennill ei gariad. Mae’n achub y Tywysog yn ystod storm ar y môr, ac yn cychwyn ar siwrnai bydd yn ei thywys yn bell o’i chartref o dan y tonnau. Yn benderfynol o ddilyn ei chariad i’r lan mae’n bargeinio gyda’r Sea Witch atgas, ond daw hynny am bris uchel.

£15 (£14)
Bydd bwyty dros dro Y Goeden Bobl yn cynnig bwydlen osod o fwyd Indiaidd cyfoes cyn y sioe o 6yh

Browse more shows tagged with: