Billy Bragg @ Castell Aberteifi - Cardigan Castle

HYRWYDDIAD AR Y CYD GAN THEATR MWLDAN / CARDIGAN CASTLE

Mae Billy Bragg wedi bod yn artist recordio gwrol, yn berfformiwr diwyd ac yn ymgyrchwr gwleidyddol am dros 35 mlynedd. Cafodd ei anrhydeddu gyda gwobr Cyfraniad Neilltuol i Gerddoriaeth Brydeinig PRS yng Ngwobrau Ivor Novello ym 2018. Fe’i hystyrir yn wladweinydd gwerthfawr.Yn y cyfamser, mae’r pymtheg mlynedd ar hugain hyn wedi eu hatalnodi gan sengl rhif un, enwi stryd ar ei ôl, bod yn bwnc South Bank Show, ymddangos ar lwyfan yn Stadiwm Wembley, curadu Leftfield yn Glastonbury, rhannu pwdin eirin gyda gweinidog y Cabinet yn ffreutur y Tŷ Cyffredin, cael ei enwi yng nghofiant Bob Dylan, ysgrifennu dau lyfr (cyrhaeddodd yr ail Roots, Radicals & Rockers, restr fer Gwobr Llyfr Cerdd Penderyn) a chwrdd â’r Frenhines.

£22.50

The perfect Venn diagram between the political and the personal

Er diogelwch cyffredinol ein cwsmeriaid, cadwn yr hawl i’n staff gynnal archwiliadau bag wrth y drws cyn y digwyddiadau hyn. NI CHEWCH DDOD AG UNRHYW FAGIAU MAWR NA SACHAU TEITHIO I'R SAFLE. NODER - ni ddarperir cyfleusterau ystafell gotiau.

Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle.

 

Digwyddiad awyr agored yw hwn yn y bôn. Dewch â dillad cynnes a gwisgwch esgidiau addas.

Nodwch os gwelwch yn dda - yn y digwydded hwn caniateir bwyd a diod caiff ei brynu yn y castell yn unig. Caiff unrhyw fwyd neu ddiod a ddygwyd i’r safle ei gymryd oddi wrthych a ni chaiff ei ddychwelyd. Bydd bar a bwyd ar gael ar y noson.

Nid oes unrhyw seddau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd hwn yn gyngerdd prysur, gyda’r  gynulleidfa ar ei thraed, a gofynnwn yn garedig i gwsmeriaid peidio â dod â’u seddau eu hunain i’r digwyddiad. Rhowch wybod i ni ar adeg archebu tocynnau os oes angen seddau oherwydd symudedd cyfyngedig. Caiff blatfform sydd wedi’i godi ei ddarparu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a chwsmeriaid sydd ag anawsterau hygyrchedd neu symudedd cyfyngedig.