Black Rat: Art

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon o ART

gan Yasmina Reza

Wedi'i gyfieithu gan Christopher Hampton

Wedi'i gyfarwyddo gan Richard Tunley

Wedi'i gynllunio gan Sean Crowley

Dyluniad Goleuadau gan Robin Bainbridge

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am One Man, Two Guvnors a Lootyn cyflwyno'r campwaith comedi yma sydd wedi ennill sawl gwobr. Yn cynnwys sêr Black RAT, Gareth John Bale (One Man, Two Guvnors; 39 Steps a Grav), Keiron Self (Sioe'r BBC – My Family, Neville's Island a Bedroom Farce) a  Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce).

Mae Serge wedi prynu paentiad mawr gwyn am swm mawr o arian. Mae Marc yn casáu'r paentiad a dydy e ddim yn gallu credu bod ei ffrind eisiau darn o gelf hynod fodern. Mae ymdrechion Yvan i dawelu'r ddau yn aflwyddiannus ac yn arwain at ganlyniadau doniol iawn.

Y cwestiwn yw: Ydych chi'n driw i chi'ch hun? Neu a yw eich ffrindiau gwir yn eich 'nabod chi?

Tri dyn; un paentiad; trychineb mawr!

Rhagorol, doniol, difyrrus a chalonogol, mae ART yn ffenomenon ac ymhlith un o'r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed.

Addas ar gyfer Oedran 14+

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

£14 (£12)

Browse more shows tagged with: