Breabach

Mae Breabach yn parhau i adeiladu ar eu henw da am fod ar flaen sîn cerddoriaeth byd a cherddoriaeth gwreiddiau’r DU gyda pherfformiadau ledled y byd trwy gydol 2019, a’u 6ed albwm stiwdio clodfawr gan y beirniaid ‘Frenzy of the Meeting’ yn cael ei ryddhau.

Gwnaeth y band a enillodd Albwm y Flwyddyn BBC Scotland 2016 am eu halbwm diwethaf ‘Astar’, hefyd gipio teitl Band y Flwyddyn yn yr un gwobrau. Mae eu dawn gerddorol unigryw, sy’n cyfuno bagbibau dwbl, ffidl, bas a gitâr gyda chanu Gaeleg a dawnsio stepiau wedi denu dilynwyr iddynt o bob ban o’r byd ac wedi arwain at gael eu henwebu unwaith yn ragor yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 a Gwobrau Cerddoriaeth Songlines 2017.

Mae Breabach wedi teithio’r byd ac wedi ymddangos mewn gwyliau a chanolfannau sy’n amrywio o Dŷ Opera Sydney, Gŵyl Gerddoriaeth Byd Ulsan De Corea, i Central Park Efrog Newydd a Womad Seland Newydd. Yn ystod 2019, maen nhw wedi teithio ar draws y DU, yr Almaen, Awstria, Sbaen a Chanada yn ogystal â pherfformio yn rhai o wyliau blaenaf Ewrop gan gynnwys Tønder (Denmarc), Heb Celt (yr Alban), Boomtown Fair a Wickham (Lloegr) i enwi ond ychydig. Ar hyn o bryd maen nhw’n cynllunio cyfnodau teithio ar gyfer 2020, ac mae’n debyg y byddant yn brysurach nag erioed

£15 (£14)

★★★★★
This award-winning band is forging ahead into fresh pastures new with their forward-thinking musical attitude, which flies the proud banner for Gaeldom.
FolkWales Magazine
★★★★★
As polished as it was passionate, matching fiery intensity with exquisite finesse, this was a magnificent set.
The Scotsman
…with Frenzy of the Meeting, Breabach have once again cemented their place at the forefront of Scottish traditional music with an album that is beautiful, exciting and filled with some much-needed optimism.
The National
Breabach embarked on the journey from Astar to Frenzy of the Meeting with an open mind and a keen desire to explore, listeners who join them are sure to enjoy the results with an ever increasing sense of wonder.
Folk Radio UK

Browse more shows tagged with: