Burton

O ddechreuad cyffredin i enwogrwydd mawr Hollywood, dyma i chi gyflwyniad lliwgar o fywyd yr actor Cymreig, Richard Burton, yn ei eiriau ef ei hun. Mae menywod prydferth, alcohol, cyfoeth, llwyfan a sgrin yn elfennau sy’n gwau at ei gilydd yn y sioe hon a chanddi un cymeriad. Alcohol oedd yr unig beth a leddfodd ei iechyd a’i gyflwr meddwl dirywiol, ei berthynas drychinebus ag Elizabeth Taylor a’i euogrwydd cyson dros adael ei deulu. Rhodri Miles sy’n chwarae rhan y Burton ifanc.

 

‘Fantastic, the whole audience was in the palm of his hand from beginning to end’ ***** Edinburgh Guide

£13 (£11) £3

Browse more shows tagged with: