Calan

Gyda chefnogaeth gan Gwilym Bowen Rhys

Bydd ffidlau, gitarau, acordion, pibgodau a stepio yn dod yn fyw pan fydd CALAN, y grŵp gwerin egnïol ifanc o Gymru yn cymryd i’r llwyfan. Byddant yn anadlu tân i’r hen draddodiadau gyda’u rhythmau atgofus a rwtinau bywiog cyn arafu gyda rhai o’r caneuon hyfrytaf wrth iddynt archwilio hud a chwedlau Cymru. Maent wedi llwyddo i gyflwyno cerddoriaeth draddodiadol Gymreig i do newydd o edmygwyr cerddoriaeth, yng Nghymru, Ewrop, Gogledd America a thu hwnt.

  

‘.....a diverse ride between giddy Welsh reeling, healthy acoustic folk-pop with upfront attitude and brashness of youth.” FROOTS

“…there’s nowt as dear as folk – especially when played with the grace, daring and sheer joy this multi- instrumental five-piece bring to a winning selection of reels, jigs and hornpipes”

THE MIRROR

“Folk just got a kick up of the Noughties... ..stunning use of instrumentation, gorgeously crafted songs, sprightly foot-tappers, verve and raw excitement”

BELFAST TELEGRAPH

Facebook: https://www.facebook.com/calanfolk/  

Trydar: @CalanFolk

www.calan-band.com

  

Gwilym Bowen Rhys 

Mae Gwilym Bowen Rhys yn ganwr gwerin ifanc o Fethel ger Caernarfon. Mae wedi bod yn canu mewn amryw o fandiau Cymraeg yn ystod y degawd diwethaf yn cynnwys Y Bandana, Plu a 10 mewn bws, ond bellach mae'n perfformio fel artist gwerin unigol, yn ymchwilio mewn i hen ganeuon a cherddi ac yn eu canu ar newydd wedd. Mae ei albym gyntaf 'O Groth y Ddaear' ar gael rwan. 

Bwyty Dros Dro - Bwydlen tri cwrs ar gael cyn y sioe yma

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfres o brydau gosod cyn sioeau penodol yn y Mwldan yn y misoedd nesaf. Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu.Bydd bwydlen tri chwrs sy’n cynnwys cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin yn £20, a bydd opsiynau i lysfwytawyr a feganiaid hefyd ar gael. 

Cliciwch yma am manylion pellach.

£14 (£12.50) £3
".....a diverse ride between giddy Welsh reeling, healthy acoustic folk-pop with upfront attitude and brashness of youth.”
fROOTS
“…there’s nowt as dear as folk – especially when played with the grace, daring and sheer joy this multi- instrumental five-piece bring to a winning selection of reels, jigs and hornpipes”
THE MIRROR
“Folk just got a kick up of the Noughties... ..stunning use of instrumentation, gorgeously crafted songs, sprightly foot-tappers, verve and raw excitement”
BELFAST TELEGRAPH

Browse more shows tagged with: