Catrin Finch & Seckou Keita @ Lampeter University Campus

Lampeter Herbs and Folk

Bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda Catrin a Seckou am 6pm

Mae’r deuawd clodfawr Catrin Finch a Seckou Keita yn ymuno i ddathlu’r berthynas hynod rhwng y delyn Gymreig a kora Gorllewin Affrica. Mae eu cerddoriaeth aruchel yn creu seinwedd unigryw; rhythmau Mandinka yn cymysgu’n ddidrafferth ag alawon Cymreig, gyda byrfyfyrio hypnotig gan y ddau mewn set fywiogol a chwareus sy’n neidio ar draws ffiniau diwylliannol, gan grwydro’n rhydd mewn tiriogaeth gerddorol heb ffiniau.

 Cynhyrchiad Theatr Mwldan 

Cefnogir gan Gymdeithas Cerdd Llambed

£18

 

Gallwch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan: 01239 612 200, neu drwy fynd at ein gwefan: www.mwldan.co.uk neu mewn person.

Gallwch hefyd brynu tocynnau drwy ymweld â’r siopau canlynol yn Llanbedr Pont Steffan:

Mulberry Bush Wholefoods, 2 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HG. Ffôn. 01570 423317
Siop Y Smotyn Du, 36 Y Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BB. Ffôn. 01570 422587