Catrin Finch & Seckou Keita @ Lampeter University Campus

Lampeter Herbs and Folk

Bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda Catrin a Seckou am 6pm

Mae’r deuawd clodfawr Catrin Finch a Seckou Keita yn ymuno i ddathlu’r berthynas hynod rhwng y delyn Gymreig a kora Gorllewin Affrica. Mae eu cerddoriaeth aruchel yn creu seinwedd unigryw; rhythmau Mandinka yn cymysgu’n ddidrafferth ag alawon Cymreig, gyda byrfyfyrio hypnotig gan y ddau mewn set fywiogol a chwareus sy’n neidio ar draws ffiniau diwylliannol, gan grwydro’n rhydd mewn tiriogaeth gerddorol heb ffiniau.

 Cynhyrchiad Theatr Mwldan 

Cefnogir gan Gymdeithas Cerdd Llambed