Catrin Finch & Seckou Keita @ Y TABERNACL, MACHYNLLETH

CYDGYNHYRCHIAD THEATR MWLDAN A TWENTYTWO PROMOTIONS

Mewn cydweithrediad â Résonances a Music PEI

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod y dyddiad ar gyfer Catrin Finch, Seckou Keita a Vishten yn MOMA Machynlleth ar 11 Mai wedi'i ganslo, ac yn lle hynny bydd sioe lawn 2 x 45 munud gan Catrin Finch a Seckou Keita YN UNIG ar ddydd Sadwrn 12 Mehefin 2021.

Byddwn yn trosglwyddo'ch archeb yn awtomatig i'r dyddiad newydd (byddwch hefyd yn cadw'r un seddi a ddyrannwyd i chi yn wreiddiol), felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall. Bydd eich tocynnau presennol yn dal i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd*.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

CATRIN FINCH & SECKOU KEITA gyda’r gwesteion arbennig VISHTÈN

Ym mis Medi 2019, teithiodd Catrin Finch a Seckou Keita i Ynys y Tywysog Edward ar arfordir dwyreiniol morwrol Canada i gwrdd a chydweithio â Vishtèn , triawd aml-offerynnol grymus a chynrychiolwyr traddodiad cerddorol unigryw Acadia ledled y byd. Yn 2020, daw'r cydweithrediad hwnnw i'r DU mewn taith untro sy'n cynnwys setiau gan y ddau artist ynghyd â set arbennig iawn sy'n cynnwys deunydd newydd gan Catrin, Seckou a Vishtèn gyda'i gilydd.

Mae Vishtèn yn cynnwys yr efeilliaid Emmanuelle a Pastelle LeBlanc, o Ynys y Tywysog Edward, a Pascal Miousse - un o ddisgynyddion uniongyrchol y teuluoedd trefedigaethol cyntaf i fyw yn yr Ynysoedd Magdalene anghysbell, Quebec. Mae harmonïau tynn, taro haenog gyda’r traed a chyfuniad nodweddiadol cymhellol o ffidil, gitâr, acordion, chwibanau, piano, bodhrán a styrmant yn creu sain eang sy'n herio’n fuddugoliaethus baramedrau'r triawd hwn, y mae eu celfyddyd yn edrych i’r dyfodol gymaint ag y mae'n edrych i’r gorffennol.

Mae'r ddeuawd gwobrwyedig, y delynores Gymreig Catrin Finch a’r pencampwr kora o  Senegal Seckou Keita wedi adeiladu enw da byd-eang aruthrol ers i'w partneriaeth ddechrau yn 2013. Fe wnaethant gyflwyno ail albwm buddugoliaethus gyda SOAR yn 2018, gan siartio tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau oedd yn ymddangos yn wahanol. Mae eu synergedd meddwol, byrfyfyr yn aml yn cyfleu cyfarfod hudol o brydiau a doniau o fewn tirwedd gerddorol heb ffiniau.

£20

a jaw-dropping set from an outstanding band
Folk Radio on Vishtèn
they are now one of the most popular world music acts of this decade
Songlines on Catrin Finch & Seckou Keita