COMPAGNIE LUNATIC (FRANCE): Qui Pousse

(PWY SY’N GWTHIO) 

Dyma berfformiad cyffrous, llawn syndod a dychymyg, sy’n mynd â ni, yr hen a’r ifanc, i fyd newydd rhwng y ddaear a’r awyr – byd symudol o fambwˆ a llinynnau cotwm. Daw dau gymeriad, fel anifeiliaid newydd, i archwilio’u byd newydd gan hongian  a symud fry uwchben dan ganu iaith ddychmygol newydd. Ac wrth i’w byd symud, gwthio a llenwi maen nhw’n darganfod gemau newydd, tofi’u amgylchfyd, a dysgu sut i fwynhau cwmni’i gilydd.

DOES DIM IAITH

£9 (£7)

Qui Pousse Agor Drysau
approx. 35 mins
Yn addas ar gyfer bawb sy’n 3-8 oed

Nodwch, nid oes unrhyw seddau wedi eu dyrannu ar gyfer y digwyddiad hwn a bydd y gynulleidfa'n eistedd ar lawr y llwyfan o gwmpas yr ardal berfformio. Ni ddarperir unrhyw seddau (oni bai bod eu hangen oherwydd anawsterau symudedd.)

Browse more shows tagged with: