Cwmni Drama Llandudoch: First Rispondars a Gweld Sêr

Dwy gomedi fer yng nghwmni actorion profiadol. Yn ‘First Rispondars’ gan Gwynedd Huws Jones mae’r tïm cymorth cyntaf yn cael problem fawr wrth ymarfer a gyda menyw ddiethr a criw ffilmio yn yn troi lan mae’r canlyniad yn annisgwyl.

Yn ‘Gweld Sêr’ gan Peter Hughes Griffiths mae gwesty Glan-y-Don yn ceisio cael 4 seren AA uwchben y drws ond mae’r gwesteion yn cymlethu pethe. Yn ôl yr arfer comediau yw rhain gyda phobl yn cael eu hunain mewn sefyllfaeodd eitha anodd a digri.

Hyrwyddir gan | Promoted by

Cwmni Drama Llandudoch

£8 (£6)