Cyfnewid portreadau, Gweithdy Creadigol Galw Heibio

Bydd Ellie Young yr artist sy'n arddangos ar hyn o bryd, yn paentio portreadau 15 munud.

Bydd 'na hefyd ddeunyddiau a mannau gweithio ar gyfer unrhyw un sy'n greadigol; boed yn ifanc neu'n oedrannus, yn amatur neu'n broffesiynol, i ymuno a chreu eu portreadau eu hun!

Croeso i bawb! Di-dâl!

12-5

Am Dimm

Browse more shows tagged with: