Doug Scott: A Crawl Down the Ogre

Bydd y mynyddwr Doug Scott CBE, yn adrodd stori am ddringo anodd a goroesi sydd erbyn hyd wedi troi’n rhan o chwedloniaeth mynydda. Er mai uchafbwynt ei gydweithrediad mynydda gyda Chris Bonnington oedd esgyn Mynydd Everest i fyny ei wyneb enfawr De-Orllewinol, eu hantur fwyaf yn ddiau oedd The Ogre, ym 1977. Roedd dringo i fyny yn anodd ond mae stori’r disgyniad yn y tywyllwch bellach wedi troi’n dipyn o epig. Mewn storm, torrodd Doug y ddwy goes, torrodd Chris ei asennau a chael niwmonia. Cymrodd wyth diwrnod i gyrraedd y Gwersyll. Bu’n 24 mlynedd arall cyn cafodd The Ogre ei esgyn eto.   

£13.50 (£12)

Browse more shows tagged with: