Dr John Cooper Clarke

Saethodd John Cooper Clarke i amlygrwydd yn y 1970au fel ‘bardd y bobl’ gwreiddiol.  Ers hynny mae ei yrfa wedi rhychwantu diwylliannau, cynulleidfaoedd, ffurfiau celf a chyfandiroedd. Heddiw, mae JCC mor berthnasol a bywiog ag erioed, a’i ddylanwad yr un mor weledol ar ddiwylliant pop yr oes sydd ohoni. Mae ei sioe ddiweddaraf yn gymysgedd o farddoniaeth glasurol, deunydd newydd rhyfeddol, myfyrdodau doniol ar fywyd modern, jôcs da , riffiau a sgwrsio – a chyfle i weld cymeriad chwedlonol ar ei orau.

£17
I say to people, have you heard of John Cooper Clarke and if they say, yes, yeah he's an absolute genius and you just go, 'oh - ok, you've saved me a lot of time
Steve Coogan
John Cooper Clarke uses words like Chuck Berry uses guitar riffs melody and anger, humour and disdain in equal measure. He's the real deal, really funny and really caustic, the velvet voice of discontent
Kate Moss
he's a poet that commands concentration, a comedian always searching for the unseen twist, an engaging raconteur, an occasional singer, one part bon vivant and another part best mate
Manchester Evening News
Suitable for ages 14+

Browse more shows tagged with: