Dr Phil Hammond: HAPPY BIRTHDAY NHS?

Mae babi hyfryd Nye Bevan yn 70 mlwydd oed eleni, ond a fydd hi’n cyrraedd canmlwyddiant? Mae degawd o galedi gyda Brexit yn goron ar y cwbl wedi ei llorio. Mae Dr Phil yn siartio taith y GIG o 1948 i heddiw ac i’r dyfodol. Dewch i ddathlu’r arwyr, lladd ar y dihirod ac edrych i ddyfodol o lawfeddygon sy’n robotiaid, nyrsys Fitbit a Meddygon Teulu iPhone. Batris heb eu cynnwys.

Mae Dr Phil Hammond wedi gweithio yn y GIG ers 31 mlynedd ac mae’n dal i fod yno, cymaint yw ei gariad tuag ati. Yn ogystal, mae’n ddarlledwr, yn newyddiadurwr, yn awdur, yn ymgyrchwr ac yn gomedïwr.

£15 (£12 - gweithwyr y GIG)

One of the most entertainingly subversive people on the planet.
The Guardian
Tough on doctors, politicians and patients. And he’s funny.
Daily Telegraph
Funny and provocative… a morbid wit with a schoolboy grin
Evening Standard
YN ADDAS I OEDRAN 14+

Browse more shows tagged with: