Dreams Dance School: Around The World

O Bollywood i Bale, paratowch ar gyfer taith drwy rai o ddulliau dawns mwyaf eiconig y byd. Mae rhythmau’r byd wedi eu cyfuno mewn un gweithgaredd – Dawns.

Ymunwch ag Ysgol Ddawns Dreams ar y siwrnai ysblennydd hon wrth i ni fapio’r byd ar eich cyfer. Gydag amrywiaeth enfawr o arddulliau dawns a pherfformwyr o 3 i 25 mlwydd oed, cewch eich diddanu gan yr arddangosfa dalent liwgar hon.

Hwryddir gan Dreams Dance School 

£9 (£8) £6

Browse more shows tagged with: