Dynamix: Oliver!

Mae’n bleser gan Dynamix ddod â nofel hoffus Charles Dickens i fywyd. Caiff Oliver, plentyn amddifad ifanc, ei ddarganfod ar y stryd gan yr Artful Dodger, a’i groesawu gan griw o ladron pocedi, wedi ei arwain gan Fagin. Mae Oliver yn ei chael yn anodd addasu i’w fywyd newydd o ladrata ac mae’r Nancy garedig yn ceisio ei helpu i ddianc, ond gyda chanlyniadau trasig. Gyda chaneuon bythol fel “As Long as He Needs Me,” “Food, Glorious Food,” a “Consider Yourself,”mae Oliver! yn sioe gerdd glasurol ar gyfer y teulu oll!

£9.50 (£8) £6

Browse more shows tagged with: