Faustus

Mae Faustus, a enwebwyd yn 2009 yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2, yn dri o geffylau blaen eu cenhedlaeth: Benji Kirkpatrick (Seth Lakeman Band, Bellowhead), Saul Rose (Waterson:Carthy, Whapweazel) a Paul Sartin (Bellowhead, Belshazzar’s Feast). Rhyngddynt, mae ganddynt doreth o brofad, wedi ei ddwyn ynghyd yma mewn arddangosfa feistrolgar o ddawn gerddorol. Gyda’u gwreiddiau’n ddwfn yn y traddodiad Seisnig, yn 2007 gwnaethant dderbyn Gwobr Pen-blwydd yn 75 mlwydd oed gan Gymdeithas Dawnsio a Chanu Gwerin Lloegr.

£15 (£13) (£3)

Browse more shows tagged with: