Gŵyl Fawr Aberteifi 2019: CYNGERDD CLOI’R ŴYL | CLOSING CONCERT COR MEIBION MACHYNLLETH GYDA | WITH ALED WYN DAVIES

Daw’r ŵyl i ben gyda Chyngerdd Mawreddog yn Theatr Mwldan bydd yn cynnwys Cor Meibion Machynlleth a’r unawdydd Aled Wyn Davies (Un o’r ‘Tri Tenor Cymru’). Mae Aled wedi cefnogi’r Wyl Fawr dros nifer o flynyddoedd gan ennill y Rhuban Glas yn 2006.

£15 (£7.50) PLANT DAN 16 OED 

Browse more shows tagged with: