Human Cargo

Mae’r adroddwr stori a’r cantor Matthew Crampton yn cyflwyno addasiad newydd o’i lyfr clodfawr Human Cargo: Stories & Songs of Emigration, Slavery and Transportation. Yn gydweithrediad ysbrydoledig, mae’n uno Matthew ag enw mawr cerddoriaeth draddodiadol America sef Jeff Warner. Gyda’i gilydd byddant yn taflu goleuni newydd ar ymfudiad dynol, gan roi llais i’r bobl ar y llongau caethweision a’r cychod ymfudo ac, yn hanfodol, yn fframio pwnc llosg yr oes sydd ohoni gan ddefnyddio hanes a dynoliaeth. Bydd pob perfformiad hefyd yn cynnwys straeon a ymchwilir yn lleol, fel rhan o brosiect Parallel Lives. Disgwyliwch noson yn llawn difyrrwch.

£14 (£12)

Browse more shows tagged with: