Illyria: Frankenstein

Mae’r myfyriwr ifanc gwych Viktor Frankenstein yn darganfod sut i gyflwyno bywyd i ddefnydd organig marw. Ond pan mae ei greadigaeth yn troi’n greadur byw, sy’n anadlu, sy’n dangos deallusrwydd, sy’n teimlo poen - ac sy’n mynnu atebion gan ei greawdwr, mae Viktor yn ffieiddio, yn brawychu ac yn ffoi. Ond nid oes modd cuddio rhag yr Anghenfil, ac mae’n ei ddilyn i’r Swistir. Pan mae’r Anghenfil yn darganfod fod Viktor ar fin priodi, mae’n ei fygwth hyd nes bod gwraig yn cael ei chreu iddo ef hefyd.

£16 (£14) (£11 plant)

GWYBODAETH HANFODOL

Bydd gerddi’r Castell ar agor awr cyn amser cychwyn y perfformiad.

Dewch â’ch seddau cefn isel eich hun neu rygiau a dillad cynnes.

Croeso i chi ddod â phicnic i’w fwynhau.   

Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformio. Nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle.

Caiff perfformiadau eu llwyfannu mewn pob tywydd ond y gwaethaf. Nid yw tocynnau’n ad-daladwy.

Theatr Mwldan yw’r unig fan lle cewch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gellir prynu tocynnau wrth y drws, ond mae hyn yn hollol ddibynnol ar argaeledd. Argymhellwn archebu tocynnau o flaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Am wybodaeth am y Castell galwch 01239 615131.

Browse more shows tagged with: