It's An Act: Perfect Pitch

Yn y gomedi ddoniol hon gan John Godber, mae Ron, sy’n gyn-brifathro a’i wraig Yvonne, yn edrych ymlaen at fywyd o ymlacio ar ôl dilyn gyrfaoedd llawn straen, trwy roi prawf arni mewn gwersyll carafanau ger lan y môr yng Nghymru. Ond tarfwyd ar yr hyn y tybiasent y byddai’n amser diddigwyddiad iddyn nhw eu hunain pan mae Grant, cyn-löwr, a Steph ei bartner yn parcio eu hen garafán wrth eu hymyl. Ni fydd bywydau Ron a Yvonne byth yr un peth eto!

£13 (£12)

Browse more shows tagged with: