Jamie Smith's MABON

 

Os oes ‘na un digwyddiad ni ddylech ei golli eleni, perfformiad bywiog, deinamig, gorfoleddus MABON Jamie Smith yw hwnnw! Gyda bron ugain mlynedd o brofiad perfformio y tu ôl iddynt; gyda sioeau ar draws y byd, yn rhai o wyliau a lleoliadau blaenaf y byd, bydd y ‘gŵyl mewn band’ Celtaidd/Byd yn eich peri i anghofio am yr oes ddiflas a digalon.

Mae’r criw o bum cerddor penigamp wedi eu clodfori fel un o grwpiau mwyaf medrus y DU, a dros y blynyddoedd diwethaf maent wedi dod yn ‘famed for brilliant live shows’ (Guardian), ‘unmatched by their peers’ (Songlines) ac mae ganddynt ‘a fearsome reputation as a live band… stratospheric’ (Financial Times) 

Ynghyd â phrofiad cerddorol cofiadwy a sbort di-ri, fe’ch gwahoddir i rannu mewn creu albwm newydd Mabon, a fydd yn cynnwys detholiad o’u ‘caneuon mawr’ sy’n rhychwantu eu gyrfa, a chaiff ei recordio'r gwanwyn hwn yn barod i’w ryddhau yn yr hydref. Dewch i fod yn rhan o rywbeth arbennig, mewn rhywle arbennig!

Paratowch ar gyfer toreth o gerddoriaeth heintus, galonogol!

£14

Browse more shows tagged with: