Jamie Smith's MABON: Taith 'The Last Huzzah' Tour

Jamie Smith's MABON: Taith 'The Last Huzzah' Tour

Peidiwch â cholli eich cyfle olaf i weld Mabon yn syfrdanu cynulleidfa, ar daith olaf Mabon: The last Huzzah! Gall llawer ddigwydd mewn ugain mlynedd! Wedi dau ddegawd hynod a hyfryd o jigs sionc, rîls bywiog, alawon gosgeiddig, caneuon cyffrous a chriw o ddilynwyr ffyddlon; bellach mae’n bryd i Mabon roi’r ffidil (a’r acordion) yn y to. Ar ôl miloedd o gyngherddau mewn gwledydd di-ri ar draws y byd, ac enw da am gyflwyno sioe wefreiddiol bob tro; mae Mabon yn gorffen ar nodyn da. Dyma i chi fand sy’n gorffen ar y brig.  Dewch i fwynhau’r gerddoriaeth fyw tra medrwch, yng ngwanwyn 2020.

£16

Browse more shows tagged with: