KT Tunstall

YN CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

HYRWYDDIAD AR Y CYD GAN THEATR MWLDAN / CARDIGAN CASTLE

Rydym wrth ein boddau i gyhoeddi yr anhygoel KT Tunstall, yn fyw yng Nghastell Aberteifi yr haf hwn!

Ers ffrwydro i’r sîn yn 2004 gyda’i halbwm début hynod lwyddiannus, mae Tunstall sydd wedi gwerthu miliynau o albymau, wedi mwynhau llwyddiant ar ôl llwyddiant gyda chaneuon mawr, nifer o wobrau (Gwobr Ivor Novello a Gwobr Brit, enwebiadau Grammy a Gwobr Mercury) ac mae nifer o’i chaneuon wedi eu defnyddio mewn sioeau teledu a ffilmiau (gan gynnwys The Devil Wears Prada).

Yn dilyn colli ei thad a’i hysgariad, symudodd Tunstall i Venice Beach, Califfornia. Ar ôl cyfnod o fyfyrio, profodd fath o ailenedigaeth greadigol a chafodd ei hawydd i wneud recordiau ac i deithio ei aildanio. Erbyn hyn, mae’n ddwy ran o dair o’r ffordd drwy drioleg o albymau, yn galw, yn ôl eu trefn, ar: yr ysbryd (KIN), y corff (WAX) a’r meddwl (i’w gadarnhau!). Yn ddiweddar, perfformiodd Tunstall fel yr artist arweiniol mewn cyfres o sioeau hynod lwyddiannus ar draws y DU a’r Unol Daleithiau ynghyd â theithio gyda The Pretenders, Simple Minds, Barenaked Ladies a Gary Barlow.

Yr haf hwn, wrth iddi deithio albwm WAX, gyda’i roc a rôl anturus, brwdfrydig, pendant a hollol chwantus ar draws Ewrop a’r Unol Daleithiau gyda band sy’n ferched i gyd, disgwyliwch weld artist byw cyfareddol sydd ar ei gorau, trwbadŵr roc-pop, a sioe a hanner! “Roedd gwneud y record hon” meddai Tunstall yn wên o glust i glust, “yn teimlo’n hynod o dda.”

£25

Killer folk-rock melodies and chord progressions; lyrics rich with emotional intelligence, candour, self-awareness and bite and vocals of immediacy
The Sunday Times
From the moment she strikes the first meaty chord of her new album, KT sounds visceral capturing the grit of her live shows
The I
WAX provides a gritty collection of classic rock-pop
The Sun

Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle.

 

Digwyddiad awyr agored yw hwn yn y bôn. Dewch â dillad cynnes a gwisgwch esgidiau addas.

Nodwch os gwelwch yn dda - yn y digwydded hwn caniateir bwyd a diod caiff ei brynu yn y castell yn unig. Caiff unrhyw fwyd neu ddiod a ddygwyd i’r safle ei gymryd oddi wrthych a ni chaiff ei ddychwelyd. Bydd bar a bwyd ar gael ar y noson.

NI fydd unrhyw ad-daliad am ddigwyddiadau yn y Castell. Cynhelir digwyddiadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw.

 

Nid oes unrhyw seddau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd hwn yn gyngerdd prysur, gyda’r  gynulleidfa ar ei thraed, a gofynnwn yn garedig i gwsmeriaid peidio â dod â’u seddau eu hunain i’r digwyddiad. Rhowch wybod i ni ar adeg archebu tocynnau os oes angen seddau oherwydd symudedd cyfyngedig. Caiff blatfform sydd wedi’i godi ei ddarparu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a chwsmeriaid sydd ag anawsterau hygyrchedd neu symudedd cyfyngedig.

Er diogelwch cyffredinol ein cwsmeriaid, cadwn yr hawl i’n staff gynnal archwiliadau bag wrth y drws cyn y digwyddiadau hyn. NI CHEWCH DDOD AG UNRHYW FAGIAU MAWR NA SACHAU TEITHIO I'R SAFLE. NODER - ni ddarperir cyfleusterau ystafell gotiau.