LA BALDUFA THEATRE (CATALONIA): Pinocchio

Dyma stori plentyn sy’n rhydd o  ragdybiaethau: mae’n ddrygionus ond yn ddiniwed – diniwed iawn. Mae hon yn fersiwn newydd, wych o hen ffefryn. Defnyddir papur a phren i greu cynhyrchiad amlochrog a bywiog a’n harwain drwy feddwl pyped o blentyn – chwedl sy’n ein  hannog i feddwl am werthoedd  addysg, gwaith caled, cyfrifoldeb a didwylledd.

£8 (£6)

Pinocchio Agor Drysau
approx. 55 mins
Yn addas i oedran 8-11

Browse more shows tagged with: