Luke Jermay – Sixth Sense

Wedi ysgrifennu a pherfformio gan Luke Jermay. 

Wedi cyfarwyddo gan Michael Weber.

 

Mae’n debyg mai Luke Jermay yw’r dyn mwyaf anhygoel nad ydych wedi clywed sôn amdano. Gall ddarllen eich meddwl.

Na, yn wir; gall ddarllen eich meddwl. Nid yw’n defnyddio gemau meddwl na thriciau seicolegol; nid yw’n dwyllwr, nid oes unrhyw fwg a drychau. Ond gall ddarllen eich meddwl.

Mae ei alluoedd rhyfeddol wedi denu nifer o edmygwyr proffil uchel gan gynnwys Derren Brown, Dynamo ac Uri Geller sydd oll yn cytuno bod Jermay yn syfrdanol. 

Mae ‘Luke Jermay’s - Sixth Sense’ wedi derbyn clod beirniadol gydag adolygiadau 5 seren o Gaeredin i West End Llundain. Cewch eich synnu gan bwerau aruthrol Jermay; mae’n gwybod am eich gorffennol, eich presennol a’ch dyfodol, weithiau’n well na chi eich hun. O’ch hoff athro yn yr ysgol, anifail anwes yn eich plentyndod hyd yn oed lliw eich dillad isaf, rhyw ffordd neu'i gilydd mae Jermay’n gwybod y cyfan, yn gweld y cyfan ac yn dweud (bron) y cyfan mewn arddangosfa arbenigol o delepathi a ddatblygwyd i gywirdeb manwl cywir rhyfeddol.

 

£14 (£12)
Jermay puts the rest of us mind readers to shame
Derren Brown
Jermay is different...to gain power like his he must be in league with the Devil. Utterly astonishing in the extreme.
Edinburgh Evening News
YN ADDAS I OEDRAN 14+
BYDDWCH YN YMWYBODOL Y CAIFF GOLEUADAU SY'N FFLACHIO (OND NID GOLEUADAU STRÔB) EU DEFNYDDIO YN YSTOD Y PERFFORMIAD HWN.

Browse more shows tagged with: