The Magic of Motown

YN CYMRYD LLE YNG NGHASTELL ABERTEIFI

HYRWYDDIAD AR Y CYD GAN THEATR MWLDAN / CARDIGAN CASTLE

Dewch i barti mwyaf y flwyddyn wrth i sioe The Magic of Motown gyrraedd Aberteifi! Paratowch ar gyfer 40 cân fawr Motown, saith o gantorion, band saith darn, gwisgoedd ysblennydd, symudiadau dawns sionc a dawn gerddorol aruthrol yn y cyngerdd ffrwydrol hwn. Bydd y cyngerdd syfrdanol hwn yn cynnwys eich holl hoff artistiaid gan gynnwys Marvin Gaye, The Supremes, Martha Reeves a Smokey Robinson ac yn eich tywys ar siwrnai gerddorol drwy’ch hoff ganeuon gan gynnwys Grapevine, Endless Love, a My Girl.

£25

Direct from the USA, this superbly talented cast performed effortlessly and seamlessly with the sweet, smooth sounds of The Temptations, Four Tops, Diana Ross, Marvin Gaye and a superb rendition of the Jacksons
A spellbinding performance from start to finish
Daily Record, Scotland
… an incredible cast, dazzling costumes and classic tracks… this is a must-see show for all Motown fans

Cyfeiriwch at wefan neu Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan am wybodaeth am seddau, tocynnau a gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau unigol.

Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle. Darperir man eistedd i gwsmeriaid â ganddynt symudedd cyfyngedig - cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01239 621 200 am fanylion os oes angen hyn arnoch.

Digwyddiad awyr agored yw hwn yn y bôn. Dewch â dillad cynnes a gwisgwch esgidiau addas.

 

Nodwch os gwelwch yn dda – yn y digwydded hwn caniateir bwyd a diod caiff ei brynu yny castell yn unig. Caiff unrhyw fwyd neu ddiod a ddygwyd i’r safle ei gymryd oddi wrthych a ni chaiff ei ddychwelyd. Bydd bar a bwyd ar gael ar y noson.

Ni fydd unrhyw ad-daliad am ddigwyddiadau yn y Castell. Cynhelir digwyddiadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw.

 

Ni ddarperir unrhyw seddau - gallwch ddod â’ch cadeiriau cefn isel eich hun (NODWCH – cyfyngir cadeiriau at yr ardal ddawnsio).

ARCHWILIO BAG - Er diogelwch cyffredinol ein cwsmeriaid, cadwn yr hawl i’n staff gynnal archwiliadau bag wrth y drws cyn y digwyddiadau hy.

 

YSMYGU/ MEWNANADLU ANWEDD VAPING - Mae ‘na bolisi llym sy’n gwahardd ysmygu a mewnanadlu anwedd ar diroedd y castell.

 

Browse more shows tagged with: