Mappa Mundi: The Trials Of Oscar Wilde

Cyd-Gynhyrchiad Mappa Mundi | Theatr Mwldan  

Gan Merlin Holland a John O’ Connor

Nos Iau 14 Chwefror 1895 oedd noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest ac uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Llai na 100 diwrnod yn ddiweddarach roedd yn garcharwr ac yn fethdalwr cyffredin, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i ddwy flynedd a hanner o lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? A gafodd ei drin yn llym neu a oedd yn gyfrifol am ei ddinistr ei hun? Gan ddefnyddio’r geiriau go iawn a lefarwyd yn y llys, gallwn deimlo beth yr oedd fel i fod yng nghwmni athrylith amherffaith - gan fod y gŵr hwn sy’n llai na pherffaith yn cael ei droi’n ddyn dibwys.

Mae Mappa Mundi yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld yr Oscar go iawn am y tro cyntaf, yn brwydro dros ei gelf yn ogystal â’i fywyd wrth i ni gael blas go iawn o ddeallusrwydd Oscar ar ei orau - ei gymhlethdod, ffraethineb a’i ddynoliaeth ddwys.

Wedi ei gyd-ysgrifennu gan John O’Connor a Merlin Holland; ŵyr Oscar Wilde. 

@mappatheatre    www.mappa-mundi.org.uk    facebook.com/MappaMundiTheatre

Yn addas i 14+          

Wedi ei noddi’n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol.

Bwyty Dros Dro - Bwydlen tri cwrs ar gael cyn y sioe yma ar 29 Ebrill

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfres o brydau gosod cyn sioeau penodol yn y Mwldan yn y misoedd nesaf. Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu.Bydd bwydlen tri chwrs sy’n cynnwys cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin yn £20, a bydd opsiynau i lysfwytawyr a feganiaid hefyd ar gael. 

Cliciwch yma am manylion pellach.

£14 (£12) £3 Mates Rates (11-18 years)
Such a versatile and talented company – Mappa Mundi have just totally changed the outlook of my 16 year old students on classic texts
A-Level Drama Teacher on Mappa Mundi

Browse more shows tagged with: