Mark Watson: The Infinite Show

Wedi ei fomio’n ddidrugaredd ag iogwrt ar ‘Taskmaster, cael ei hanner lladd ar 'Bear Grylls' Celebrity Island', dychwela Watson at yr hyn mae’n gwneud orau: bod o dan do.

Wedi ei ysbrydoli gan gyflwr dychrynllyd y byd mae ei blant yn tyfu i fyny ynddo, ac yn awydd gwirioneddol, i wneud rhywbeth yn ei gylch, mae’r sioe hon am empathi. Mae 99 y cant o boblogaeth y byd wedi ei chyfansoddi o bobl eraill: pam ni allwn eu deall? Mor esgyrnog ac mor frwd ag erioed, mae un o actau teneuaf a mwyaf hoffus y DU yn cynnig ambell awgrym, gyda’i arddull enwog am refru a jocan di-stop.

£19

He sparkles with originality and verve
Chortle
A kind of unstoppably funny Superhero
Sunday Times
Hugely entertaining, craftsmanlike, remarkable
Telegraph
Yn addas i oedran ages 14+

Browse more shows tagged with: