Martyn Joseph

Mae Martyn Joseph yn artist hollol unigryw a rhyfeddol. Cymrwch bopeth rydych yn meddwl eich bod yn gwybod am gantorion-ysgrifennwyr caneuon… a’i anwybyddu. O ystyried mai un dyn a gitâr yn unig ydyw, mae’n creu perfformiad gyda sain enfawr, bellgyrhaeddol sy’n egnïol, cymhellol ac angerddol.  Boed ar gyfer dau gant o bobl neu dwy fil, mae’n syfrdanu’r gynulleidfa’n llwyr dro ar ôl tro.

Yn Ebrill 2019, enillodd “Gwobr Werin Cymru” ar gyfer “Here Come The Young”, trac teitl ei albwm diweddaraf, y dywedodd Cylchgrawn Uncut yn ei gylch “Nid yw erioed wedi swnio mor rymus ag y mae yma.

Mae wedi ei gymharu â Bruce Springsteen, John Mayer, Bruce Cockburn a Dave Matthews, ac mae wedi creu ei steil a’i enw da ei hun fel perfformiwr cyfareddol yn ei rinwedd ei hun, yn seiliedig ar enw da am roi’r hyn mae miloedd wedi ei ddisgrifio fel profiad cerddorol gorau eu bywydau.

£17 (£16)

Stunning, heartfelt music
Bob Harris BBC Radio 2
He’s never sounded more potent than he does here
Uncut
Intelligent and enlightened songs are both energising and provocative…from subtle tenderness to growly indignation. A Welsh national treasure
MOJO
One of acoustic music’s most original voices, and most forward looking of his generation of singer/songwriters
Q Magazine

Browse more shows tagged with: