Mwldan Summer School - Spellbound / Dan Gyfaredd

Mae’n bleser gennym gyflwyno cyfres o gyrsiau a dosbarthiadau cyfranogol y celfyddydau perfformio ar gyfer ystodau oed cymysg yng ngwyliau’r haf 2018.

Dan Gyfaredd

Bydd y cwest dychmygus hwn yn eich helpu i ddarganfod Harry Potter neu Hermione Granger rhywle y tu mewn i chi. A allech fod yr Hudoles, yr Arwr neu’r Dihiryn sy’n creu castiau yn ein stori? Gan ddefnyddio eich dychymyg byddwn oll wedi ein cyfareddu gan

y perfformiad byddwch wedi ei greu erbyn diwedd yr wythnos.

Ar gyfer plant 8 i 11 oed, yn gweithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol i ddatblygu sgiliau theatr, gan gloi gyda pherfformiad ar ddiwedd yr wythnos.

30 Gorffennaf - 3 Awst 18

Sesiynau 12.30yp – 4.30yp

Dangosiad o’r gwaith am 5.00yp 3 Awst

Cost: £40 y pen ar gyfer yr wythnos gyfan

Nodwch os gwelwch yn dda, gall yr ysgol haf ond rhedeg os bydd nifer digonol o bobl wedi cofrestru. Y dyddiad olaf ar gyfer cadw lle yw  dydd Mercher, 25ain o Orffennaf.