Peter Knight’s Gigspanner

Yn sgil ei ymadawiad o Steeleye Span, mae’r chwaraewr ffidl Peter Knight wedi troi ei sylw’n gyfan gwbl at ei driawd Gigspanner, ac yn y broses, wedi sefydlu enw da’r grwˆp fel un o’r grymoedd gwir arloesol ym maes canu gwerin Prydain. Maen nhw’n creu trefniadau llawn awyrgylch “gyda nodau sydd fel petaent wedi eu plycio o’r sêr a rhythmau o’r cyhydedd” (Spiral Earth). Yn ymuno â Peter mae’r gitarydd Roger Flack, aelod sylfaen y band Roc-Celtaidd, The Tabs, a’r offerynnwr taro Sacha Trochet.

£17 (£16) (£3)

★★★★★
Gigspanner are making some of the most beautiful music the genre has to offer
Maverick magazine

Browse more shows tagged with: