PGMT: Luka Okros (Piano)

Schubert  Four Impromptus op. 90

Chopin Ballade no.4 F minor op.52

EGWYL

Rachmaninov  Six Musical Moments op.16

Y tymor hwn, bydd Ymddiriedolaeth Gerdd Peter Gould yn dathlu 15fed pen-blwydd ei Phiano Grand Steinway Model C.  Yn ystod y pedwar datganiad, cyflwynir cerddorion ifanc dawnus sy’n medru arddangos y Steinway ar ei orau, gan gychwyn gyda Luka Okros. Cwblhaodd Luka, yn enedigol o Georgia, ei astudiaethau gyda Gradd Meistr o Goleg Cerdd Llundain. Wedi hynny, enillodd nifer o wobrau gan gynnwys cystadleuaeth Piano Rhyngwladol Chopin yn Hannover. Bydd Luka yn chwarae rhaglen sy’n dathlu pob dim sydd orau am sain y piano gydag Impromptus Schubert, Op 90, pedwerydd Ballade Chopin ac yna chwe Moments Musicaux gan Rachmaninov.

£10 (£1 o dan 21 oed)

Browse more shows tagged with: