Rich Hall's Hoedown Deluxe (14+)

WEDI GOHIRIO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod dyddiad sioe Rich Hall's Hoedown Deluxe (14+) ar 26 Medi bellach wedi'i ohirio. Rydym yn y broses o gadarnhau dyddiad newydd a byddwn yn cysylltu â chi eto i roi gwybod am hyn cyn gynted ag y gallwn.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

Rich Hall's Hoedown Deluxe (14+)

Mae locomotif comedi/cerddoriaeth Rich Hall yn dal i symud ‘mlaen'. Mae cyfuniad Rich, sy'n newid ac sy’n esblygu’n barhaus, o gyfuniad stand-yp deifiol brwd a thelynegiaeth canu gwlad amgen yn “win-win” (GUARDIAN), fel y mae cynulleidfaoedd ledled y DU wedi tystio. Mae’r rheiny sy’n ei ddilyn yn dod yn ôl dro ar ôl tro oherwydd bod y sioe hon yn mynd lle na fyddai digrifwyr eraill yn meiddio mynd: Barrow-in-Furness er enghraifft. Mae rhaglenni dogfen clodwiw Rich ar BBC4 (yn fwyaf diweddar Rich Hall’s Red Menace) a'i gyfres Radio 4, Election Breakdown, wedi sefydlu carfan hollol newydd o ddilynwyr. Mae hefyd yn un o hoelion wyth QI a Have I Got News For You. Ond mae gweld yr Hoedown yn brofiad hollol wahanol. Gan gyffro ac ysgogi pob rhan o’r corff, mae Rich Hall’s Hoedown Deluxe yn cwmpasu’r sbectrwm anatomegol llawn.

Digwyddiad 14+ o ganlyniad i ddefnydd iaith gref.

Vital and incredulously angry. Hilarious
THE SCOTSMAN
Digwyddiad 14+ o ganlyniad i ddefnydd iaith gref.

Browse more shows tagged with: