Shakespeare Schools Festival 2017

Mae Sefydliad Shakespeare  Ysgolion yn falch o gyflwyno grwp ddrama ieuenctid mwyaf y byd yn Theatr Mwldan.

Ymunwch a ni ar 7 Dachwedd am noson wefreiddiol o theatr, gyda chyfres o gynyrchiadau Shakespeare unigryw wedi’u llwyfannu gan eich ysgolion. 

Mewn dathliad terfynol o siwrne eu Gwyl, bydd 30,000 o bobol ifanc o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ar hyd a lled y wlad yn uno ar gyfer nosweithiau cyffrous o berfformiadau ar hyd a lled y wlad.

  

Mae'r ysgolion sy'n perfformio eleni yn cynnwys:

Ysgol Bro Gwaun - Othello

Ysgol Gyfun Aberaeron - Macbeth

Ysgol Uwchradd Aberteifi - Henry V

 

£9.50 (£7)
NODIR OS GWELWH YN DDA - Caiff tocynnau at gyfer y digwyddiad hwn eu gwerthu i'r cyhoedd o 23 Hydref

Browse more shows tagged with: