Shakespeare Schools Festival 2019

Mae Sefydliad Shakespeare Ysgolion yn falch o gyflwyno g gŵyl ddrama ieuenctid mwyaf y byd yn Theatr Mwldan. Ymunwch efo ni ar gyfer noson wefreiddiol o gyfres o gynyrchiadau cryno o ddramâu Shakespeare gan ysgolion lleol. Dewch i weld straeon Shakespeare yn cael eu rhannu mewn ffyrdd newydd ac unigryw, ac i gefnogi pobol ifanc o’ch cymuned wrth iddynt gamu ar y llwyfan.

Gallwch weld manylion yr ysgolion a fydd yn perfformio yn Theatr Mwldan ar wefan SSF: shakespeareschools.org/the-festival/whats-on

Ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio @SSF_UK #BreakthroughShakespeare

£9.95 (£8.00) (£7 grwpiau o 20+)

HYRWYDDIR GAN SHAKESPEARE’S SCHOOLS FESTIVAL

NODIR OS GWELWH YN DDA - Caiff tocynnau at gyfer y digwyddiad hwn eu gwerthu i'r cyhoedd o 23 Hydref

Browse more shows tagged with: