Talisk

Enillwyr Gwobr Gwerin Ifanc BBC Radio 2 yn 2015, mae Talisk yn fand sy’n cyrraedd y brig yn gyflym ar y sîn gwerin yn y DU. Mae Mohsen Amini (consertina), Hayley Keenan (ffidl) a Graeme Armstrong (gitâr) yn creu sain gyfareddol, egnïol a deinamig, sydd wedi dwyn cryn ffrwyth iddynt mewn ychydig dros flwyddyn o ran gwobrau a sylw’r cyfryngau a chynulleidfaoedd. Gydag ymddangosiadau yng Ngŵyl Gwerin Caergrawnt, Celtic Connections ac eraill, yn ogystal â sesiynau byw ar raglenni gwerin blaengar BBC Radio 2 a BBC Radio Scotland, mae’r criw hwn yn mynd o nerth i nerth.

£12 (£10) £3 (Prisiau Mets 11 - 18 oed)

Browse more shows tagged with: