As A Tiger In The Jungle

Gan Cirkus Xanti (Norwy) ac Ali Williams Productions (Cymru)

Ar nos Iau, bydd The People Tree yn agor eu bwyty dros dro yng Nghaffi  Mwldan ac yn gweini bwyd Indiaidd cyfoes blasus. Gweler yma am y fwydlen ddanteithiol a manylion sut i gadw bwrdd: http://www.mwldan.co.uk/people-tree  

Ar nos Wener, bydd cyfle i ymchwilio ychydig yn ddyfnach i gefndir a gwneuthuriad y sioe mewn sesiwn Holi ac Ateb gyda’r perfformwyr (Aman and Renu) a chynhyrchydd y sioe (Ali Williams).

 


 

Mae As a Tiger in the Jungle yn adrodd stori go iawn dau pherfformiwr o Nepal, wedi eu masnachu fel plant i syrcasau ac i fywyd o gaethwasiaeth. Gan ddefnyddio geiriau llafar; symudiad; syrcas a seremoni, maen nhw’n adrodd y stori am sut, yn erbyn pob disgwyl, wnaethant oroesi eu plentyndod a chreu eu tynged eu hunain, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddysgwyd ganddynt mewn caethiwed mewn modd cadarnhaol a grymusol.  

Mae hwn yn gynhyrchiad rhyngwladol rhwng y cyfarwyddwr sydd wedi ennill gwobrau Sverre Waage, (Cirkus Xanti, Norway) a’r cynhyrchydd creadigol Ali Williams (cyd-sylfaenydd a chyn gyfarwyddwr artistig nofitstate, Cymru).

Mae'r sioe bwerus ac ingol hon yn cynrychioli partneriaeth gynhyrchu ryngwladol rhwng y Cyfarwyddwr Sverre Waage (Cirkus Xanti, Norwy) a'r cynhyrchydd creadigol Ali Williams (sylfaenydd nofitstate, Cymru). Mae’n asiad unigryw o berfformiad, syrcas a cherddoriaeth Asiaidd ac Ewropeaidd, wedi ei osod i sgôr gwreiddiol gan Per Zanussi.

Yn 2013 cafodd y Cynhyrchydd Ali Williams y fraint o dreulio blwyddyn yn gweithio fel y Cyfarwyddwr Creadigol gyda Circus Kathmandu, sef grŵp syrcas cyfoes wedi ei ffurfio o 13 o ddynion a menywod ifanc, oedd i gyd wedi goroesi cael eu masnachu fel plant. Aeth masnachwyr â nhw i syrcasau traddodiadol Indiaidd, gyda'r addewid o enwogrwydd a chyfle. Yn lle hynny, cam-fanteisiwyd ar y plant, a chawsant fywyd o gaethwasiaeth a chamdriniaeth mewn syrcasau a ddaeth yn garchardai iddynt.

"Rydym yn falch o fod wedi creu perfformiad ystyrlon a deniadol yn seiliedig ar straeon gwir am fywydau'r perfformwyr. Cefais fy ysbrydoli gan yr artistiaid ifanc o Circus Kathmandu ac rwy'n falch iawn o allu cyflogi Aman a Renu mewn dull proffesiynol a defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd ganddynt mewn caethiwed mewn modd cadarnhaol a grymus. Mae hyn yn rhoi dilysrwydd ni chaiff ei weld yn aml ar y llwyfan heddiw i'r perfformiad hwn". Ali Williams 

Gwybodaeth gefndirol bellach

Rhwng 2004 a 2011 bu Philip Holmes (Sylfaenydd y partner elusen ChoraChori Nepal) yn arwain rhaglen yn Nepal a achubodd 700 o blant Nepali rhag syrcasau traddodiadol yn India a oedd yn cam-drin ac yn cam-fanteisio arnynt. Rhyddhaodd ei dîm hanner y caethweision ifanc hyn drwy weithrediadau achub uniongyrchol peryglus a drefnwyd ar y cyd gydag awdurdodau Indiaidd a'r heddlu. Rhyddhaodd y syrcasau yr hanner arall yn wirfoddol er mwyn osgoi'r cyhoeddusrwydd negyddol a'r risg o erlyniad oedd yn mynd law yn llaw â chyrchoedd proffil uchel.Ar ôl iddynt gael eu dychwelyd adref, dechreuodd yr ieuengaf ohonynt yn yr ysgol. Fodd bynnag, roedd gan y rhai hŷn a ddychwelodd fwy o ddiddordeb mewn hyfforddiant galwedigaethol ac mewn dod o hyd i waith cyn gynted ag y bo modd. Darparodd tîm Philip amrywiaeth o opsiynau a oedd yn cynnwys rhywfaint o feddwl gwreiddiol, gyda’r meddwl mwyaf creadigol yn cynnwys sefydlu grŵp syrcas cyfoes o'r enw Circus Kathmandu. Roedd y fenter hon yn caniatáu i'r rhai a ddychwelodd i ddefnyddio'r sgiliau a oedd ganddynt eisoes ac i wynebu eu hofnau o'r gorffennol. Trwy Circus Kathmandu, roeddent yn gallu teithio'n rhyngwladol a darganfod yr enwogrwydd a addawyd iddynt gan y masnachwyr.

Mae Philip Holmes yn parhau gyda’r gwaith o achub plant drwy'r elusen blant gofrestredig ChoraChori ( www.chorachori.org.uk ) sef y partner elusen ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Ar hyn o bryd mae tîm Philip yn achub plant Nepalaidd o "llochesau plant" Dickensaidd ar gyfer plant sydd wedi'u dadleoli yn India. O fis Hydref 2017 bydd ChoraChori yn dechrau achub merched Nepali o buteindai yn India. Rhowch gyfraniad tuag at ein rhaglen achub unigryw trwy'r ddolen hon: http://bit.ly/2n54ZDh Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Philip ar Philip@chorachori.org.uk

Ariennir y sioe gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Norwy, FFUK, SPENN, Gweinyddiaeth Materion Tramor Norwy, Danse og Teatersentrum, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Fond for Lyd og Bilde.

£12 (£10) (£8 plant)

'As a Tiger in the Jungle' is likely to have an unforgettable life-long profound effect on you
Theatre reviews
'As A Tiger in the Jungle' is a brave, sad, and beautifully staged production that shines with an inner fire
Circus Diaries
Yn addas ar gyfer bawb sy'n 8+ oed

Browse more shows tagged with: