Aga (PG)

Milko Lazarov | 2018 | Bulgaria | Germany | France | 96’

Yn byw mewn yurt yn eangdiroedd rhewedig Siberia, mae’n ymddangos mai pâr oedrannus Yakut yw’r bobl olaf sy’n byw mewn dull traddodiadol. Yn torri tyllau yn yr iâ er mwyn pysgota, yn maglu cadnoid, maen nhw’n gwylio hediad y cigfrain ac ambell garw unig, arwyddion o newid yn yr hinsawdd sy’n gwneud bywyd yn ansicr. Ffilm sydd orau i’w gwylio ar y sgrin fawr er mwyn gwerthfawrogi ei sinematograffi mawreddog.

£7.70 (£5.90)