Anomalisa (15)

Charlie Kaufman, Duke Johnson, USA, 2015, 90’

Mae’r siaradwr ysgogiadol Michael Stone yn paratoi i fynd trwy’r rw^tin arferol, ond yna mae’n cyfarfod â Lisa ar hap, ac mae’r diflastod yn troi’n anrhefn...  Yn gelfydd, yn ddifyr yn absw^rd ac yn hynaws, mae Anomalisa yn ddarn o  waith animeiddio technegol syfrdanol sy’n amlygu Charlie Kaufman ar ei orau, disglair, mentrus.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: