Apostasy (PG)

Daniel Kokotajlo | 2017 | UK | 95’

Wedi ei gosod ymhlith cymuned o Dystion Jehofa yn Oldham, mae’r ffilm hon yn delio’n gynnil ac yn ofalus â’r canlyniadau o fewn teulu a achoswyd gan gamweddau sy’n bygwth cael eich diarddel. Wedi ei ysgrifennu a’i chyfarwyddo gan Daniel Kokotajlo (Myra, The Mess Hall of an Online Warrior), a gafodd ei fagu ei hun mewn teulu o Dystion Jehofa cyn gadael y ffydd pan oedd yn y coleg, mae’r ffilm hon yn arddangos gwybodaeth ddofn, wedi ei chyfleu’n sensitif ac wedi ei chyfuno â dull grymus o adrodd stori.

£7.50 (£5.70)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN