Burning (15)

Chang-dong Lee | 2018 | South Korea | 148’

Yn seiliedig ar stori gan Haruki Murakami, ac wedi ei hail-leoli i Dde Corea’r oes bresennol, mae dau hen gyfaill ysgol yn cwrdd ar hap. Mae ef yn gofalu am ei chathau tra bod hithau’n ymweld â De Affrica, a phan mae’n dychwelyd, mae ganddi gariad hŷn a chanddo hobi anarferol. Astudiaeth cymeriad sy’n datblygu’n araf ac sy’n gwyrdroi disgwyliadau.

£7.50

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN