Dirty God (15)

 

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

 

Sacha Polak | Netherlands | UK | Belgium | Ireland | 2019 | 104’

Mae Dirty God yn bortread o fenyw a chanddi wytnwch rhyfeddol. Nid yw Jade yn ddioddefwr goddefgar; mae’n gwneud ei dewisiadau ei hun – yn dda neu’n ddrwg - ac yn delio â’r canlyniadau. Mae ffilm gyntaf Polak yn Saesneg yn rheoledig ac yn gynnil, heb i’r cyfarwyddwr ildio dim o’i gonestrwydd nodweddiadol. Mae’r newydd-ddyfodiad Vicky Knight, a chafodd ei llosgi’n ofnadwy pan oedd yn blentyn, yn wir syfrdanol mewn perfformiad arweiniol grymus.

£7.70