In The Fade (18)

Faith Akin | 2017 | Germany | France | 106’

Yn ddirybudd, mae bywyd Katja yn chwalu ar led pan mae ei gŵr Nuri a’u mab bach Rocco yn cael eu lladd mewn ymosodiad bom. Ar ôl dygymod rhyw sut â’r angladd, mae’r chwilio poenus am y cyflawnwyr (cwpl ifanc o’r sîn neo-Natsi), a’r rhesymau tu ôl y llofruddiaethau disynnwyr yn cymhlethu galaru Katja, yn agor clwyfau ac yn codi amheuon.  Mae’r prawf yn gwthio Katja at yr ymyl; mae’n hollol benderfynol o gael cyfiawnder.

£7.50