Freedom Fields (PG)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Naziha Arebi | UK | Libya | 2018 | 96’

Nid yw pêl-droed yn fater o fywyd a marwolaeth, mae’n llawer pwysicach na hynny. Wedi ei ffilmio dros bum mlynedd, mae ffilm ddogfen Nazina Arebi yn dilyn tri chyfaill a’u breuddwyd o gael caniatâd i chwarae pêl-droed yn Libia. Pan mae addewid y Gwanwyn Arabaidd yn dechrau diflannu, mae’r menywod yn wynebu gwrthwynebiad cyhoeddus a bygythiadau treisiol. Mae chwarae pêl-droed yn weithred herfeiddiol ac yn brawf o’r rhyddid maen nhw’n gobeithio bydd yn realiti rhyw ddydd.

£7.70 (£5.90)