By The Grace Of God (15)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

François Ozon | France | Belgium | 2019 | 138’

Drama Ffrengig, yn seiliedig ar argyhoeddiad y Cardinal Philippe Barbarin o Lyon dros guddio ymddygiad y Tad Bernard Preynat. Mewn modd tosturiol, mae By The Grace of God yn darlunio effeithiau amrywiol trawma ar oroeswyr a’u teuluoedd yn y portread taer hwn o wrthwynebiad, grym ymgynnull, a dirgelion ffydd.

Pan ddaw’r uwch-arolygydd tân parchus Jake Carson a’i dîm elitaidd o ddiffoddwyr tân i achub tri brawd a chwaer, maen nhw’n sylweddoli’n gyflym ni allai unrhyw faint o hyfforddiant eu paratoi ar gyfer eu tasg fwyaf heriol hyd yn hyn: gwarchod plant. Wrth i’w bywydau, eu swyddi a’u depo cael eu troi wyneb i waered, buan iawn y bydd y tri dyn yn dysgu bod plant, yn debyg iawn i danau, yn wyllt ac yn anrhagweladwy.

£7.70